ضریب توان چیست؟

ضریب توان یا کسینوس فی چیست؟

ضریب توان چیست

نسبت توان واقعی به توان ظاهری را ضریب توان یا کسینوس فی می گویند. و بازه تغییرات آن بین 0 تا 1 است. کم بودن ضریب توان در یک مدار موجب بالا رفتن جریان و در نتیجه بالارفتن تلفات می شود. بدین معنی که یک مدار با ضریب توان پایین در مقایسه با ضریب توان بالا، تیازمند جریان بیشتری برای ایجاد مقدار ثابتی از توان واقعی است. ضریب توان صفر بدین معناست که تمام انرژی فرستاده شده به وسیله منبع انرژی کاملا دخیره و مجددا به منبع انرژی باز می گردد.

ضریب توان یک بدین معنی است که تمام انرژی فرستاده شده به وسیله منبع کاملا مصرف می شود. در بیشتر کشور ها استاندارد ضریب توان مصرف کنندگان عددی بین 0.9 تا 0.95 می باشد. همچنین در مدارهای پر مصرف ضریب توان پایین موجب افزایش جریان در هادی ها می شود. و هزینه انتخاب هادی ها را افزایش می دهد. همچنین باعث کاهش طول عمر تجهیزات تولیدکننده و مصرف کننده انرژی الکتریکی نیز می شوند.

عدم ترمیم ضریب توان موجب اعمال هزینه اقتصادی مستقیم به مصرف کنندگان می شود. اغلب بارهای صنعتی دارای ضریب توان پس فاز هستند، یعنی توان راکتیو جذب می کنند. بنابراین جریان بار، مقدارش از آنچه که برای تامینتوان واقعی ضروری است نیز خواهد بود. تنها توان واقعی است که سرانجام در تبدیل انرژی مفید بوده و جریان اضافی نشان دهنده اتلاف انرژی است که مشتری نه تنها بایستی بهای آن را بپردازد، بلکه به دلیل پایین بودن ضریب توان از سوی شرکت های توزیع برق شامل جریمه می شود.

 

نحوه محاسبه ضریب توان (Power Factor)

ضریب توان

power facror =P/S

به ظور کلی AC در مصرف دارای سه بخش است:

  1. توان واقعی را با P نشان می دهند که یکای آن وات (Watt) و برابر با:   p=∨I cos
  2. توان راکتیو را با Q نشان می دهند و یکای آن وار است (VAR) و برابر با:   p=VI sin
  3. توان ظاهری را با S  نشان می دهند و یکای آن ولت-آمپر است (VA) و برابر با :   p=VI

و رابطه بین این پارامتر ها برابر با:   S²=P²+Q²

درمورد اندازه گیری هم در یک مقاله کامل توضیح داده ایم که می توانید مشاهده کنید.

منبع کامل:  https://bnc-co.ir/description-device-removal-reactive

abolfazl tavakol

abolfazl tavakol

دیدگاهتان را بنویسید