لینک های خارجی
تصویر عنوان

اصلاح ضریب قدرت برچسب

پشتیبانی فعال

  |   تجارت   |   بدون دیدگاه

یکی از اهداف شرکت بهساز نیرو ارتباط مستمر با مشتری بعد از نصب تجهیزات شرکت برای مشتری می باشد. به تحقیق مشخص شده است که بسیاری از شرکت ها در زمانی که دچار مشکلات زیان بدی مصرف و پرداخت جرائم راکتیو می گردند ، اصلا...

ادامه مطلب

سیستم بهینه ساز مصرف ( میکرو خازن ) بهساز نیرو کاسپین

  |   برق تکفاز, برق صنعتی, تجارت   |   بدون دیدگاه

مقدمه امروزه انرژی الکتریکی پر مصرف ترین و پر رشد ترین انرژی مورد مصرف در تمامی ساعات شبانه روز میباشد ، بنابراین از این نظر باید دارای ویژگی های مطلوب کیفیتی برای استفاده باشد. گسترش دستگاه های حساس به کیفیت برق و افزایش بار های...

ادامه مطلب