درباره من:

آتنا محمدی مهندس الکترونیک و مونتاژ، مونتاژ قطعات دیپ و SMD شرکت طراحان مدار طبرستان و عضو شرکت بهنیکو

تحصیلات :

کارشناسی الکترونیک (درحال تحصیل)

راه های ارتباطی
ارسال پیام