لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

توان راکتیو در شبکه و رفتار آن

  |   برق صنعتی   |   بدون دیدگاه

در شبکه‌های جریان متناوب توان ظاهری که از مولد‌ها دریافت میشود به دو بخش توان اکتیو و راکتیو تقسیم میشود چگونگی این تقسیم به شرایط مدار بستگی دارد هر قدر که ضریب توان به یک نزدیکتر باشد سهم توان اکتیو بیشتر است این اتفاق در مداراتی رخ میدهد که مصارف اهمی آن بیشتر باشد مانند سیستم روشنایی و یا تولید گرما توسط انرژی برق

اما سهم عمده مصارف شبکه‌ها را مصرف کننده‌های اهمی سلفی دریافت می‌کنند مانند الکترو موتور‌ها ترانسفور ماتور‌های توزیع و چوک‌ها که در آن‌ها سیم پیچ یا سلف نقش اصلی را ایفا میکند در سیم پیچ‌ها به علت خاصیت ذخیره سازی انرزی الکتریکی به صورت میدان مغناطیسی توان همواره بین شبکه و سلف ردو بدل میشود سلف در یک چهارم زمان تناوب توان دریافت میکند و در یک چهارم بعدی زمان توان را به شبکه پس میده.

درست است که نتیجه ریاضی این عمل یعنی عدم مصرف انرژی، زیرا توان داده شده به سلف با توان دریافت شده از آن برابر است، اما در عمل این اتفاق رخ داده نمیشود، زیرا توان پس داده شده به شبکه امکان استفاده را برای مولد ایجاد نمیکندو این توان در هر حالتی از مولد دریافت میشود؛ و برای رسیدن به مصرف کننده‌های اهمی وسلفی از شبکه توزیع شامل سیما و کابل‌ها و … عبور کرده نتیجه اینکه سلف توانی از مولد دریافت کرده و به آن پس میدهد و این توان قابل استفاده نیست و در مسیر عبور تلف میشود.

مصرف کننده‌های اهمی سلفی به این توان نیاز دارند، اما این توان برای شبکه مضر است و زیانهایی را در پی دارد از جمله:اضافه شدن جریان مولد و در نتیجه نیاز به مولد هایی با توان بیشتر و، چون جریان شبکه زیاد میشود به سیم‌ها و کابل هایی با سطح مقطع بالاتر برای کاهش افت ولتاژ نیاز است و این موضوع هزینه اولیه شبکه را افزایش می‌دهد.

برای رفع مشکل فوق از خازن جهت جبران سازی توان راکتیو استفاده میشود بدین صورت که خازن مانند سلف در یک چهارم پریود موج متناوب توان دریافت میکند و در یک چهارم بعدی توان را تحویل میدهد پس خازن‌ها هم همانند سلف باعث افزایش توان راکتیو شبکه میشوند، اما اتفاق جالب زمانی رخ میدهد که خازن وسلف با هم در شبکه قرار گیرند.

 

این دو بر عکس هم عمل میکنند پس توان راکتیو فقط یک بار از شبکه دریافت می‌شود و در زمانهای بعد بین آن‌ها تبادل میشود بدون اینکه مولد این توان را تحمل کند به این خازن‌ها خازنهای اصلاح ضریب توان می‌گویند و وظیفه آن‌ها تامین توان راکتیو مورد نیاز مصرف کننده‌های اهمی سلفی است خازنهای اصلاح ضریب توان باید در شبکه به صورت موازی قرار گیرند برای اینکار در شبکه تکفاز باید به فاز و نول وصل شوند و در شبکه‌های سه فاز پس از اتصال به صورت ستاره یا مثلث آنگاه به سه فاز متصل شوند .

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه