لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

پیک مصرف چیست؟

  |   اخبار   |   بدون دیدگاه

با روزهای اوج مصرف و ساعات اوج بار آشنا شویم

به ایامی از سال و نیز ساعاتی از شبانه روز که دارای بیشترین مصرف انرژی الكتریكی است، روزهای اوج مصرف سال و ساعات اوج بار گفته می شود که مصرف بهینه برق در این ساعات بسیار باارزش است.

 

پرمصرف ترین ماه های مصرف برق:
در فصل تابستان از اواسط خرداد ماه  تا اواسط شهریورماه

 

ساعات اوج مصرف :
بیشترین مصرف برق در شبانه روز طی چهار ساعت اولیه شب می باشد.
در تابستان چند ساعت میانی روز از ساعت ۱۲ الی ۱۸ هم به این ساعات اضافه می شود.

 

در ۶ ماهه اول سال پیك روز ( اوج مصرف در روز) از ساعت ۱۲ الی ۱۸ و پیك شب ( اوج مصرف در شب ) ساعت ۲۰ الی ۲۴ می باشد.

 

در ۶ ماهه دوم سال پیك بار (اوج مصرف) از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

 

در ساعات اوج مصرف كه بار مصرفی شبكه برق به حداكثر مقدار خود می رسد مشتركین با ایجاد تغییرات ساده در چگونگی مصرف برق می توانند به بهینه سازی و كاهش مصرف برق شبكه كمك نمایند.

 

ساعات اوج مصرف چگونه بوجود می آید؟

 

در ایران در ساعات اولیه شب ، وسایل روشنائی و برخی ازلوازم الكتریكی دیگر به مدار وصل میشوند . چون مجموع بار این گونه مصارف بیش از بار مصرف كنندگانی مانند صنایع یك نوبته ، ادارات و … است كه از مدار خارج شده اند ، لذا بار مصرفی در این ساعات به حداكثر مقدار خود می رسد و همچنین در فصل تابستان با به مدار آمدن بار وسایل سرمایشی به ویژه درساعات بعدازظهر میزان بار مصرفی بسیار افزایش می یابد که به آن، ساعات اوج مصرف می گویند .

 

مدیریت مصرف برق سعی در كاهش این قله بار و تعدیل آن دارد كه در مواردی با رهنمودهای فرهنگی و ایجاد تغییرات ساده در چگونگی مصرف قابل اجرا است .

 

زیاده روی در مصرف برق چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

مصرف بی رویه برق و بی اعتنایی ما به صرفه جویی ، به ویژه در ساعتهای اوج مصرف ، باعث می شود دیگر هموطنان نتوانند از این نعمت بهره برند.
اثرات منفی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاموشی در روشنایی بر همه آشكار است.
با قطع برق، آب هم پس از اندك زمان قطع می شود.
در بیمارستانها و مراكز پزشكی با قطع برق جان بیماران به خطر می افتد.
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه