لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

هدف از تعمییر و نگهداری پست برق چیست؟

  |   اخبار, تجارت   |   بدون دیدگاه

در یک برداشت کلی، اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات بر اساس برنامه‌های زمانبندی دقیق و محاسبه شاخص‌های مناسب، بهترین روش برای بهینه‌سازی، نگهداری و بهره‌برداری شبکه است.

در یک برداشت کلی، اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات بر اساس برنامه‌های زمانبندی دقیق و محاسبه شاخص‌های مناسب، بهترین روش برای بهینه‌سازی، نگهداری و بهره‌برداری شبکه است.

هدف از اجرای مناسب و دقیق نگهداری و تعمیرات در شبکه‌های انتقال نیرو

۱ ـ. افزایش عمر مفید، راندمان و درصد آماده به کار بودن تجهیزات

۲ ـ. کاهش خرابی‌ها و حوادث، کاهش زمان‌ توقف و خاموشی‌های سیستم

۳ ـ. کاهش هزینه‌ها (هزینه رفع نقص، هزینه گسترش خرابی‌ها و حوادث، هزینه عدم استفاده از ظرفیت انرژی موجود)

۴ ـ. بهبود قابلیت اطمینان و سطح دسترسی شبکه

۵ ـ. تحلیل وضعیت موجود شبکه و تشخیص نقاط ضعف سیستم

۶ ـ. امکان پیش‌بینی شرایط آتی، درک نقاط حساس و ریسک‌پذیر

اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات

۱ ـ. انجام اقدامات و فعالیت‌های اصلاحی بر روی تجهیزات و تأسیسات، قبل از آنکه اشکالات جزئی باعث از کار افتادگی آن‌ها شود.

۲ ـ. حفظ استاندارد‌های عملکردی تجهیزات و تأسیسات

۳ ـ. حداقل نمودن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات

۴ ـ. جلوگیری از فرسایش و فرسودگی بیش از حد تجهیزات و تأسیسات.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه