لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

رویکرد آموزشی شرکت

  |   تجارت   |   بدون دیدگاه

شرکت بهساز نیر کار نگین مفتخر است که اعلام نماید ، در راستای هر چه بهتر شدن ارائه اطلاعات و خدمات به مشتریان اقدام به برگزاری جلسه های آموزشی برای تمامی اعضای شرکت در رابطه با فعالیت های شرکت می نماید . صرفنظر از زمینه علمی اعضا ، باراریابان و پرسنل شرکت ، رویکرد ما مطلع بودن همه اعضای شرکت در حد قابل قبول از محصولات شرکت و نحوه عملکرد آنها بوده و بعد از آن بصورت تخصصی تر برای تیم فنی ، تیم بازاریابی ، تیم بازرگانی و تیم مدیریت جلسات اختصاصی تر برگزار می گردد. ما براین باوریم که به اشتراک گذاشتن اطلاعات موجب هم افزایی در شرکت شده و نه تنها موجب به هم ریختگی نمی شود بلکه با کمک و رویکرد حرفه ای موجب پیشرفت شرکت می گردد . تیم فنی بصورت اختصاصی با مسئولین فنی معرفی شده از طرف نمایندگان سعی در هرچه بهتر و سریعتر شدن خدمت رسانی در اقصی نقاط کشور به مشتریان را داشته و همچنین با همکاری و همفکری هم میتوانند نسبت به اجرای پروژه هاز مشترک اقدام نمایند.همچنین تیم بازاریابی با کمک به همدیگر به افزایش آگاهی هم و افزایش قدرت فروش شرکت در اقصی نقاط کشر کمک می نمایند. در این شرکت آمزش از ارکان اصلی مجموعه به حساب می آید.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه