لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

نحوه محاسبه بازدهی دستگاه‌ها

  |   دسته‌بندی نشده   |   بدون دیدگاه

سطح مصرف انرژی دستگاه‌ها از همان ابتدا در کارخانه و یا اداره استاندارد محاسبه می‌شود. بازه‌هایی وجود دارد که مشخص می‌کند هر دستگاه با هر راندمان در کدام بازه‌ی مصرف انرژی قرار می‌گیرد. وقتی میزان مصرف برق و بازده دستگاه را می‌سنجیم، بر اساس همین بازه‌ها می‌توانیم از گرید مصرف انرژی دستگاه‌ها مطلع شویم. این استانداردها از طرف سازمان بهره وری انرژی ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت محاسبه و تایید می‌شود. حال اینکه محاسبه به چه شکل انجام می‌شود در ادامه شرح داده خواهد شد.

بازه سنجش بازدهی دستگاه‌ها

محاسبه‌ی عملکرد دستگاه برای سنجش سطح مصرف انرژی، در برخی دستگاه‌های بازه‌ی ۲۴ ساعته، برخی یکساله و … است و به طور کلی این بازه بر روی برچسب مصرف انرژی قید می‌شود. دستگاه با استاندارهای تعریف شده طی مدت زمان اعلام شده تست می‌شود و در نهایت در مورد راندمان آن محاسبه صورت می‌گیرد و یکی از پله‌های رنگی سطح مصرف انرژی را به خود اختصاص خواهد داد.

محاسبه انرژی با توجه به دستگاه‌های متفاوت

بازدهی انرژی هر محصول ممکن است به روش متفاوتی محاسبه شود. دستگاه‌هایی که سرما تولید می‌کنند، دستگاه‌های شستشو و یا دستگاه‌های گرمایشی همگی روش محاسبه‌ای جداگانه دارند.

محاسبه مصرف انرژی دستگاه‌های برودتی

برای مثال دستگاه‌های سرمایشی با ضریب بازدهی (Energy Efficiency Ratio)  EER و برای گرمادهی با ضریب  COP (Coefficient of performance) محاسبه می‌شوند. برای تخمین EER در واقع نسبت میزان ظرفیت سرمادهی دستگاه به نسبت میزان مصرف آن در ۱ ساعت محاسبه می‌شود؛ در نهایت EER بر عدد ۳٫۴۱۲ تقسیم می‌شود و طبق جدول استانداردها مقابل یک بازه‌ی انرژی قرار می‌گیرد. برای محاسبه‌ی COP نیز، میزان گرمایی که از محیط دریافت می‌شود یا در واقع همان توان گرمادهی به نسبت کاری که کمپرسور انجام می‌دهد یا همان وات دستگاه محاسبه خواهد شد. در نهایت عدد به دست آمده تقسیم بر ۳٫۴۱۲ شده و در جدول مقابل یکی از سطوح مصرف انرژی قرار می‌گیرد که در واقع همان سطح مصرف انرژی دستگاه خواهد بود.
برای مثال EER یک کولر گازی با ظرفیت ۱۲۰۰۰ Btu/h و مصرف ۱۱۰۰ وات به شکل زیر محاسبه خواهد شد:
با توجه به این محاسبه و جدول استاندارد، مصرف انرژی دستگاه در سطح B قرار خواهد گرفت.

محاسبه مصرف انرژی لباسشویی و ظرفشویی

در دستگاه‌های ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی این استاندارد بر اساس EEI محاسبه می‌شود و در این محاسبه، بر اساس استاندارهایی که اروپا برای سنجش سطح انرژی این نوع دستگاه‌ها در نظر گرفته می‌گیرد (همانند برنامه انتخابی، دمای آب، حجم لباس و …) محاسبه‌ی مصرف انرژی دستگاه در یک سال محاسبه‌ می‌شود و نتیجه‌ی آن معیار و مبنا قرار می‌گیرد. سپس مصرف انرژی سالیانه‌ی مدل انتخابی ماشین بر اساس دستورالعمل اروپا تقسیم بر مصرف انرژی سالیانه‌ی استاندارد ماشین بر اساس دستورالعمل اروپا محاسبه شد و سپس در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود و با توجه به جدول رده بندی انرژی EEI در مقابل یک سطح قرار می‌گیرد که سطح انرژی دستگاه خواهد بود. البته سطح مصرف آب و سطح مصرف برق در برنامه خشک کن جداگانه محاسبه می‌شود.

محاسبه مصرف انرژی یخچال

محاسبه سطح مصرف انرژی یخچال به این صورت انجام می‌شود که میزان مصرف برق دستگاه بر حسب کیلو وات ساعت در بازه‌ی ۲۴ ساعت تست می‌شود و سپس به کل سال تعمیم داده می‌شود و بر اساس مصرف سالانه و جدول استاندارد، سطح و سطح انرژی یخچال مشخص خواهد شد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه