لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

ضریب توان استاندارد

  |   برق صنعتی   |   بدون دیدگاه

نسبت توان واقعی به توان ظاهری را ضریب توان گویند و مقداری بین صفر تا یک دارد. کم بودن ضریب توان در یک مدار موجب بالا رفتن جریان و در نتیجه بالا رفتن تلفات می شود. بدین معنی که یک مدار با ضریب توان پایین در مقایسه با یک مدار با ضریب توان بالا، نیازمند جریان بیشتری برای ایجاد مقدار ثابتی از توان واقعی است. ضریب توان صفر، بدین معناست که تمام انرژی فرستاده شده بوسیله منبع انرژی کاملا” ذخیره و مجددا” به منبع انرژی باز می گردد.

ضریب توان یک، بدین معناست که تمام انرژی فرستاده شده بوسیله منبع، “کاملا” مصرف می شود. در بیشتر کشورها استاندارد ضریب توان مصرف کنندگان عددی ما بین ۹/ ۰ تا ۹۵ / ۰ می باشد. همچنین در مدارهای پر مصرف ضریب توان پایین موجب افزایش جریان در هادیها شده و هزینه انتخاب هادی را افزایش می دهد و باعث کاهش طول عمر تجهیزات تولید کننده و مصرف کننده انرژی الکتریکی نیز می شود. عدم ترمیم ضریب توان موجب اعمال هزینه اقتصادی مستقیم به مصرف کنندگان می شود. اغلب بارهای صنعتی دارای ضریب توان پس فاز هستند، یعنی توان راکتیو جذب می کنند. بنابراین جریان بار، مقدارش از آنچه که برای تامین توان واقعی ضروری است بیشتر خواهد بود. تنها توان واقعی است که سرانجام در تبدیل انرژی مفید بوده و جریان اضافی نشان دهنده اتلاف انرژی است که مشتری نه تنها بایستی بهاء آن را بپردازد، بلکه به دلیل پایین بودن ضریب توان از سوی شرکتهای توزیع برق شامل جریمه نیز می شود.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه