لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

بانک های خازنی جدید، چرا؟

  |   تجارت   |   بدون دیدگاه

برتری های سیستم های بانک خازنی(میکروخازنی) با مدار ستاره نسبت به خازن های مثلث قدیم . عدم تاخیر در جبرانسازی جریان راکتیو: این موضوع باعث میشود که بتوانیم در نقاطی که آمپرکشی لحظه ای وجود دارد نظیر انواع جوش علی الخصوص جوش های نقطه ای و الکترودی ، استارت موتورها ، پرس ها و… بتوانیم عملکرد بسیار مناسبی داشته باشیم و حداکثر اصلاح را انجام دهیم. مورد دوم توانایی تبادل با سلف ترانس و حذف تلفات سلفی ترانس تا حد قابل توجه و در بسیاری از موارد به صفر رساندن مصرف راکتیوی ترانس از شبکه .مورد سوم توانایی نصب بسیار سریع و موضعی بصورت نزدیک به مصرف کننده در جهت اصلاح در نقطه و کاهش تلفات کابلی که منجر به کاهش در مصرف اکتیو (البته با در نظر گرفتن طول کابل و میزان آمپر لحظه ای این میزان متغیر است)خواهد شد. مورد چهارم عدم جرقه زنی در مواقعی که این سیستم ها بصورت دائم در مدار قرار می گیرند که این موضوع بسیار مهم بوده و میتواند به آسیب ندیدن برد های حساس ، اتوماسیون و مدارهای درایو ها بینجامد. مورد دیگر نیز صرفه اقتصادی می باشد که در ضعیت کنونی بسیا مهم و مورد توجه می باشد

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه